Boson Covid-19 självtest 5-pack

5-pack

  • Artnr: 383298

Beskrivning av artikel

Boson SARS-CoV-2-Antigentest är ett självtest för detektering av pågående Covid-19-infektion. Bosons test är ett in vitro-test som baseras på immunkromatografi. Självtestet görs via toppsning i näsan och resultatet visas efter 15-20 minuter. Kan användas som screening av symptomfria individer på exempelvis arbetsplatser.

Känslighet 96,77 % (Känslighet anger andelen individer med covid-19 som får ett positivt resultat vid användning av antigentestet.)
Specificitet 99,20 % (Specificiet anger andelen individer utan covid-19 som får ett negativt resultat vid användning av antigentestet.)

Priset avser ett 5-pack med tester.

Tillagd i varukorgen